Schůzka 9.3.2017 - Východomoravská pobočka ČSE

Přejít na obsah
Jestli bude tímto tempem pokračovat vzrůstající trend návštěvnosti našich pravidelných schůzek, budeme se muset poohlédnout po nějakých větších prostorách typu kongresových center. Schůze se zúčastnilo 26 lidí, což se blíží maximálnímu počtu, který salónek restaurace Myslivna dokáže pojmout. Roman Mlejnek si pro nás nachystal povídání zaměřené především na jeskynní brouky - Život ve věčné tmě. Citace z anotace přednášky: Jeskyně jsou extrémní životní prostředí se zcela zvláštními podmínkami. Tyto podmínky se v průběhu dlouhých období neměnily a tím umožnily zachování celé řady živočišných druhů, které nenacházíme v povrchových ekosystémech. Bylo poznat, že Roman toto téma má dokonale prožité na vlastní kůži, neboť se dlouhá léta profesionálně věnoval speleozoologii. Mimo jiné se podílel na objevu a popisu nového rodu jeskynního brouka a několika dalších nových druhů.  
Kromě přednášky jsme se plánovali organizaci výzkumu entomofauny v CHKO Strážovské vrchy. Dušan Trávníček všechny podněty zpracuje do podoby informačního letáku, který pak bude zveřejněn na našich webových stránkách.
Před nastávající sezónou bylo připomenuto naše předsevzetí věnovat se faunistickému průzkumu řeky Bečvy a jeho bezprostřednímu okolí v místech plánovaného vodního díla Skalička. Jiří Darebník se nabídl, že logisticky zpracuje návrh na společnou akci na této lokalitě ve vhodném termínu. Svůj návrh přednese na příští dubnové schůzi, popřípadě jej zašle v písemné podobě členům výboru.
Zapsal: Dušan Trávníček
Created with WebSite X5
Maco 2019
Návrat na obsah