Schůzka 10.12.2020 - Východomoravská pobočka ČSE

Přejít na obsah
Setkání 10. prosince 2020
Listopadovou schůzku nebylo možno uskutečnit z důvodu nařízení vlády v rámci opatření proti šíření nemoci covid-19. Restrikce byly nyní mírně uvolněny, restaurace mohou být otevřeny do 20 hodin a u jednoho stolu mohou sedět pouze čtyři hosté. Proto byl termín setkání posunut již na 17:00. Sešlo se nás sedm, tedy společnost obsadila dva stoly v salónku. Několik z nás již tuto nemoc prodělalo, u všech měla hladký průběh. Samozřejmě debata se věnovala i této problematice a vlastně měla optimistické vyznění, které lze shrnout následovně. Jestliže v současnosti nemoc prodělalo již téměř 600 000 lidí a je pravděpodobné, že nejméně stejný počet osob prošel nemocí, aniž by ji zaznamenal, tak naše populace směřuje k celkovému promoření, což by mělo vést k přirozené imunizaci vůči této chorobě. Výskyt této nemoci by už v příštích letech neměl být tak dramatický, alespoň si to všichni přejeme. Hlavním entomologickým tématem byl výzkum lokality Kosteliska. Výsledky byly shrnuty a předány kolegům ornitologům z Jihomoravské pobočky Ornitologické společnosti (sumarizaci provedl O. Konvička) a také byly navrženy managementová opatření směřující k podpoře bohaté entomofauny na této lokalitě. Byla zjištěna celá plejáda druhů, kteří figurují v Červeném seznamu bezobratlých ČR. Výzkum bude pokračovat i v příštím roce a měl by vyústit publikací faunistického článku v časopise Acta Carpathica Occidentalis. Příjemným zpestřením byl živý exemplář samce vrubouna Megasoma elephas, kterého ze svého chovu přinesl Tomáš Vojkůvka.
Zapsal: Dušan Trávníček
Created with WebSite X5
Maco 2019
Návrat na obsah