2013 - Východomoravská pobočka ČSE

Přejít na obsah
V roce 2013 se konalo 7 setkání členů Východomoravské pobočky ČSE. Na sraz a akce pobočky mají zároveň přístup i entomologové - nečlenové ČSE (tzv. příznivci pobočky). Srazy se konaly ve dnech  7.2., 7.3., 11.4., 12.9., 10.10., 13.11., 13.12.2013. V době od podzimu do jara se tedy srazy konaly pravidelně, jednou měsíčně, a to v salónku restaurace Myslivna ve Zlíně. Stručný zápis, včetně fotodokumentace z každé akce je k dispozici na webových stránkách pobočky. V rámci srazů proběhlo v roce 2013 sedm přednášek s entomologickou nebo cestovatelsko-přírodovědnou tématikou. Kromě přednášek probíhá na každém srazu výměna hmyzu, informací a literatury mezi účastníky. Dne 14.6.2013 proběhl pobočkou organizovaný entomologický průzkum starého sadu u Březnice. V současnosti má pobočka 32 členů a 13 příznivců, přičemž počet členů stále stoupá. Za letošní rok se počet členů pobočky zvýšil o 3
 a počet příznivců o 2. Významně se kupředu posunula úroveň www stránek pobočky, kde jsou umístěny nejen informace z akcí pobočky, ale i fotky a charakteristika některých typických druhů hmyzu regionu východní Moravy, zároveň je na www shromažďována a prezentována entomologická literatura týkající se regionu.
Created with WebSite X5
Maco 2019
Návrat na obsah