Schůzka 17.7.2021 - Východomoravská pobočka ČSE

Přejít na obsah
Nad Kašavou - entomologická exkurze dne 17.7.2021
Na místě srazu zájemců o entomologickou vycházku se sešlo asi 20 lidí všech věkových kategorií. Po přivítání přišedších byl nastíněn následující program a vyrazili jsme na cestu. Hned za vesnicí jsme uskutečnili první zastavení na okraji kvetoucí louky. Přítomní členové a příznivci Východomoravské pobočky ČSE Milan Veselý, Eduard Ezer, Tomáš Vojkůvka a Dušan Trávníček během chvilky nalovili zástupce několika hmyzích řádů a přítomným demonstrovali jejich charakteristické znaky. Mezi tím se k exkurzi připojili i opozdilci a počet účastníků vystoupal na 28 osob a dva psy. Z představované palety hmyzích obyvatel lučních biotopů byly nejbohatěji zastoupeny řády brouků (tesaříci, páteříčci, pestrokrovečníci, kovaříci, stehenáči, slunéčka, mandelinky, hrotaři), polokřídlých (kněžice, ploštičky, klopušky, pěnodějky) a motýlů (okáč bojínkový, okáč prosíčkový, babočka paví oko, babočka bodláková, vřetenuška obecná), ovšem nebyly opomenuty ani další hmyzí řády. Milan Veselý ukázal rozlišovací znaky mezi kobylkami a sarančaty, výklad se stočil i na vzájemnou podobnost některých zástupců odlišných řádů (vosíci – řád blanokřídlí a pestřenky – řád dvoukřídlí) a byl vysvětlen pojem výstražné zbarvení. Řeč byla i o zvukových projevech hmyzu a mechanismech jejich vyluzování.
 
 
Po několika zastaveních jsme došli až k slatinnému jezírku. Vedoucí exkurze přítomné seznámil s charakteristikou tohoto biotopu a upozornil na některé významné prvky zdejší vegetace – puškvorec obecný a mech rašeliník (Sphagnum sp.). Pak už jsme věnovali pozornost hmyzím obyvatelům jezírka a jeho okolí. Na vegetaci bylo možno pozorovat exuvie vážek a kolem občas prolétly imaga některých druhů (šídlo modré, vážka ploská, šidélka). Na hladině jsme zaznamenali vodní ploštice vodoměrky a bruslařky. E. Ezer a D. Trávníček provedli orientační odchyt vodních brouků a získané exempláře si zájemci mohli prohlédnout v akváriu. Vysvětleny byly rozdíly ve stavbě těla, chování, způsobu dýchání a nabírání zásoby vzduchu mezi potápníky (Hyphydrus ovatus, Graphoderus cinereus, Hydroporus tristis, Hydroporus palustris) a vodomily (Hydrobius fuscipes, Anacaena lutescens, Enochrus affinis). Předveden byl i vodní brouk figurující v Červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých ČR Hydrochus megaphallus Berge Henegouwen, 1988. Největší pozornost vyvolala velká larva potápníka vroubeného, která právě ulovila vývojové stádium čolka obecného.
 
 
Trasa pak vedla kousek lesem, kde jsme zaznamenali spoustu exemplářů chrobáků lesních. Po okraji lesa jsme se pak vrátili zpátky do Kašavy, kde byla exkurze ukončena. Účastníci měli možnost uvidět široké spektrum bezobratlých živočichů a seznámili se se základními metodami sběru hmyzu – smýkání, sklepávání, prosev, lov pomocí cedníků a vodní síťky.
 
 
Dušan Trávníček
Created with WebSite X5
Maco 2019
Návrat na obsah