Časopis regionu - Východomoravská pobočka ČSE

Přejít na obsah

Zaměření časopisu
Časopis Acta Carpathica Occidentalis uveřejňuje příspěvky přinášející původní výsledky přírodovědného výzkumu především z regionu Západních Karpat, zejména pak z území Zlínského kraje a okolí. Dále publikuje personálie, recenze a krátká sdělení z faunistických nebo floristických průzkumů, jakož i články z oblasti ekologické výchovy a příbuzných témat.

Časový harmonogram
Časopis vychází jednou ročně na podzim. Termín ukončení první vlny přijímání rukopisů do recenzního řízení je 30. červen. Další rukopisy budou přijímány jen v případě, že nebude dosud naplněno číslo. Posudky recenzentů budou autoru poskytnuty k zapracování na začátku července daného roku.

Vydavatel
Společný časopis Muzea regionu Valašsko, p.o. a Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o.


Kontaktní adresa
RNDr. Lukáš Spitzer, Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, tel.: 608 378 789, e-mail: aco@muzeumvalassko.cz

Popis časopisu
Odborné recenzované periodium (ISSN 1804-2732)

Časopis je excerpován databází Zoological Record


Členové redakční rady
Předseda redakční rady: RNDr. Lukáš Spitzer (MRV Vsetín)
Místopředseda redakční rady: RNDr. Dušan Trávníček (MJVM Zlín)
Technický redaktor: Mgr. Jana Tkačíková (MRV Vsetín)

Redaktor: Mgr. Martin Dančák, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého Olomouc; Mgr. Karel Fajmon Správa CHKO Bílé Karpaty; RNDr. Růžena Gregorová Ph.D., Moravské zemské muzeum; Doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D., Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace

http://www.muzeumvalassko.cz/publikace/acta-carpathica-occidentalis/

Created with WebSite X5
Maco 2019
Návrat na obsah