Schůzka 18.1. 2018 - Východomoravská pobočka ČSE

Přejít na obsah
Setkání 18. ledna 2018
Na první schůzku v novém roce přišlo 12 členů a příznivců naší pobočky. D. Trávníček po organizačních pokynech zahájil oficiální část stručným zhodnocením aktivit pobočky v uplynulém roce. Výbor schválil zprávu o činnosti a tato bude zveřejněna na webových stránkách. Potěšitelné je, že došlo k mírnému nárůstu členské základny v kategorii příznivců. Méně radostné je, že účast na schůzkách poněkud stagnuje. Pak následovala přednáška Milana Veselého: Studijní pobyt v Brazílii na podzim roku 2017. Ve svém vystoupení přítomné seznámil s některými zajímavými lokalitami této rozlehlé země a přiblížil nám tamní přebohatou faunu jak bezobratlých tak obratlovců (zejména plazů a obojživelníků). Jeho inspirativní povídání vyústilo v diskusi, která se protáhla až do zavírací hodiny.
Zapsal: Dušan Trávníček
Created with WebSite X5
Maco 2019
Návrat na obsah