Schůzka 8.2.2024 - Východomoravská pobočka ČSE

Přejít na obsah
Setkání 8. února 2024
 
Na schůzku přišlo čtrnáct členů / příznivců naší pobočky. Tento zvyšující se počet účastníků je samozřejmě potěšující, ale kdyby vystoupal nad dvacítku, asi by nám stávající prostory salónku restaurace U Ševce byly těsné. Jako tradičně v úvodní hodině proběhly přátelské disputace spojené s předáváním krabiček na určování nebo jejich vracení. D. Trávníček přítomným sdělil, že začal sepisovat přehled zjištěných druhů vodních brouků z Ptačího parku Kosteliska a na podzim plánuje odeslat rukopis článku pojednávající o tomto tématu do redakce ACO. Kolegy, kteří mají zájem na této studii participovat, vyzval ke spolupráci. Kdo poskytne data, stane se spoluautorem práce. Pak již nastal čas na přednášku. Dušan Trávníček prezentoval oblast, která spadá do naší zájmové oblasti: Litenčická pahorkatina – příroda nejzápadnějších výběžků Karpat. Pro většinu přítomných to byla inspirace, kam se v nastávající sezóně vydat, neboť tento kout našeho kraje zůstává entomologicky nedostatečně probádán, přestože se tu nacházejí velice zajímavé lokality.
 
zapsal: Dušan Trávníček
Created with WebSite X5
Maco 2019
Návrat na obsah