Ochrana přírody - Východomoravská pobočka ČSE

Přejít na obsah
Vraťme život do krajiny - petice:
„Naše krajina vymírá vinou příliš intenzivního hospodaření! Mizí sýčci, skřivani, koroptve, motýli, zajíci…
Pokusme se o záchranu krajiny, dejme jasný vzkaz politikům, že chceme krajinu pestrou, plnou života!
Připojte se i Vy k petici Vraťme život do krajiny!Řeka Bečva
„Řeka Bečva je jednou z posledních štěrkonosných řek v České republice.
Jedinečný souvislý tok má být přerušen přehradou Skalička u Teplic nad Bečvou.
Existuje ovšem i varianta bočního poldru, která nejen zachovává její naprosto unikátní biologické hodnoty,
ale má i funkci protipovodňového opatření pro města a obce na jejím toku.
Podpořit tuto variantu můžete prostřednictvím této petice“
Created with WebSite X5
Maco 2019
Návrat na obsah