2019 - Východomoravská pobočka ČSE

Přejít na obsah
Výroční zpráva o činnosti Východomoravské pobočky ČSE za rok 2019
 
 
I. ČLENSTVO.
 
Východomoravská pobočka ČSE sdružuje 31 registrovaných členů a 19 registrovaných příznivců (nečlenů ČSE), kteří se zúčastňují pořádaných akcí. Na pravidelné schůzky přicházejí i další zájemci, kteří uvažují o případném oficiálním zaregistrování mezi členy či příznivce. Pobočku vede tříčlenný výbor ve složení D. Trávníček (předseda), O. Konvička (místopředseda) a E. Ezer (člen výboru).
 
 
II. HOSPODAŘENÍ.
 
Pobočka není samostatně hospodařícím subjektem, tím je Česká společnost entomologická (ČSE). Z rozpočtu ČSE je hrazen provoz webových stránek pobočky.
 
 
III. PŘEHLED ODBORNÝCH A OSTATNÍCH AKCÍ POBOČKY.
 
Pravidelná setkání členů a příznivců pobočky se konaly jednou za měsíc vždy druhý čtvrtek v kalendářním měsíci od ledna do dubna a po sezónní pauze od září do prosince v salónku restaurace Myslivna ve Zlíně. V případě změny termínu konání schůzky byli všichni s dostatečným předstihem informováni prostřednictvím mailů. V roce 2019 se uskutečnilo osm schůzek, zápisy z těchto setkání jsou na webu pobočky. V rámci těchto setkání proběhlo sedm níže uvedených přednášek a prezentací.
 
D. Trávníček: Pětkrát do Albánie aneb Strasti a slasti při výzkumech přírody Balkánu; 10. ledna 2019.
 
D. Trávníček: Městečko Parga a jeho okolí aneb Entomolog na rodinné dovolené v Řecku se nudit nemusí; 14. února 2019.
 
D. Trávníček: Volání dálek aneb Expedice a výzkumy spolku ZOOGEOS Bohemia za 25 let jeho působení; 14. března 2019.
 
M. Veselý: Nová Kaledonie – ztracený svět; 11. dubna 2019.
 
L. Klátil: Dominikánská republika; 19. září 2019.
 
D. Trávníček: Holešov – město a příroda v jeho okolí; 14. listopadu 2019.
 
K. Resl: Z paměti živoucích fosilií, aneb jak jsme bláznivě začínali se zahraniční přírodovědou; 13. prosince 2019.
 
 
Dne 18. srpna 2019 se uskutečnil již pátý turnaj v ping-pongu, který se podobně jako všechny předcházející ročníky konal v Kunovicích. Zázemí pro tyto již tradiční letní radovánky poskytl člen pobočky L. Kandrnál ve svém domě a na svých pozemcích. Vedle urputného sportovního klání to byla znovu příležitost k neformálním debatám nejenom na entomologická témata a také k lovu hmyzu na biologicky pestrém pozemku, jakým je zahrada pana Kandrnála.
 
 
Entomologické průzkumy, na kterých se v roce 2019 podíleli Členové a příznivci pobočky.
 
·         Terénní exkurze v rámci Entomologických dnů 2019 pořádané na území CHKO Litovelské Pomoraví – publikace výsledků se připravuje (M. Černý).
 
·         Entomologický průzkum lokalit PP Huštěnovická ramena (Huštěnovice), mokřadní lokality PP Bašnov (Kvasice) a lokalit v CHKO Český ráj (M. Černý).
 
·         Transektové mapování motýlů s denní aktivitou v k.ú. Těšov pro Entomologický ústav AV v ČB (F. Kopeček).
 
·         Mapování druhů Eriogaster catax a Zerynthia polyxena v několika čtvercích síťového mapování na JV Moravě pro AOPK (F. Kopeček).
 
·         Monitoring změn lepidopterofauny na pozemcích v Těšově, kde probíhá řízená proměna ploch od ovocného sadu k lesostepi (F. Kopeček).
 
·         Monitoring „totenových“ modrásků rodu Phengaris v několika čtvercích (kvadrantech) síťového mapování pro AOPK (F. Kopeček).
 
·         Monitoring motýlů (Rhopalocera + Zygaenidae) v sadech s různým způsobem obhospodařování na JV Moravě (F. Kopeček pro Biocont Laboratory a to pro Ministerstvo zemědělství).
 
·         Coleopterologický výzkum PR Hradčanské rybníky v CHKO Kokořínsko-Máchův kraj (R. Mlejnek).
 
·         Entomologický výzkum mokřadů v blízkosti Horního Jelení, okr. Pardubice (R. Mlejnek).
 
·         Inventarizační průzkum vodního hmyzu (vodní brouci a vážky) na lokalitách v CHKO Bílé Karpaty – PR Ploščiny, PR Javorůvky, PR Bílé potoky, PP Uvezené, PR Dolnoněmčanské louky, PP Za lesem pro AOPK (D. Trávníček).
 
·         Transektové mapování motýlů s denní aktivitou v k.ú. Zlín pro Entomologický ústav AV ČR se sídlem v ČB (M. Zapletal).
 
·         Monitoring modrásků (Phengaris sp.) na Zlínsku pro AOPK (M. Zapletal).
 
·         Monitoring bourovce trnkového (Eriogaster catax) v PP a EVL Rochus pro AOPK (M. Zapletal).
 
·         Inventarizační průzkum motýlů v PR Trnovec (inventarizační zpráva uložena na KÚ ŽP ve Zlíně) – M. Zapletal.
 
 
Přednášky pro veřejnost (celkem 12 – některé z níže uvedených se uskutečnily na více místech).
 
·         Volání dálek – expedice a výzkumy společnosti Zoogeos Bohemia za 25 let její existence. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 14. března 2019; Akademie 3. věku v Uherském Hradišti, 21. února 2019 (D. Trávníček).
 
·         Zvířata v mýtech a náboženstvích. Klub přátel výtvarného umění a literatury, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2. dubna 2019 (D. Trávníček).
 
·         Saproxylický hmyz a jeho útočiště v městském prostředí. Seminář „Praktická ochrana živočichů ve městech a městských parcích, uplatnění přírodě blízké péče o dřeviny ve městě“, který pořádal Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, 19. listopadu (D. Trávníček).
 
·         Pětkrát do Albánie aneb Strasti a slasti při výzkumech balkánské přírody, Akademie 3. věku v Uherském Hradišti, 29. ledna 2019; Jihomoravské muzeum ve Znojmě, 5. února 2019; Klub přátel výtvarného umění a literatury ve Zlíně, 19. února 2019; Spolek Rosička, Jablůnka, 22. června 2019; Klub skalkařů Zlín, Klub 204 Zlín, 21. října 2019, Městské muzeum a galerie v Dačicích, 24. října 2019 (D. Trávníček).
 
·         Městečko Parga a jeho okolí aneb Entomolog na rodinné dovolené v Řecku se nudit nemusí. Klub turistů v Kroměříži, 5. června 2019 (D. Trávníček).
 
·         Řeka Bečva – horké místo biodiverzity v Česku. Předneseno na sympóziu Roubanálie, Chudenice, 24. srpna 2019 (D. Trávníček).
 
·         Litva – země čápů a zepelínů. Masarykova veřejná knihovna, Vsetín, 5. září 2019 (D. Trávníček).
 
·         Holešov – město a příroda v jeho okolí. Městská knihovna v Holešově, 24. září 2019; Akademie 3. věku, Klub kultury v Uherském Hradišti, 18. října 2019 (D. Trávníček).
 
·         Zbraně v přírodě. Akademie 3. věku, Klub kultury v Uherském Hradišti, 22. listopadu 2019 (D. Trávníček).
 
·         Hmyz v okolí Chocně. Orlické muzeum v Chocni, 10. října 2019 (R. Mlejnek).
 
·         Tajemný život v jeskyních a propastech. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 7. listopadu 2019 (R. Mlejnek).
 
·         Mokřady očima rákosníčků. Městská knihovna Děčín, 17. ledna 2019 (R. Mlejnek).
 
 
Přehled publikovaných nebo k publikování akceptovaných prací v roce 2019 (celkem 11), jejichž autory či spoluautory jsou členové nebo příznivci pobočky (zvýrazněni tučným písmem).
 
Čížek P. (2019a): První nález pírníka Oligella nana (Coleoptera: Ptiliidae) v České republice. (The first record of Oligella nana (Strand, 1946) in the Czech Republic). Západočeské Entomologické Listy 10: 58–59 (in Czech, English abstract).
 
Čížek P. (2019b): První nález pírníka Acrotrichis nana (Coleoptera: Ptiliidae) v České republice (The first record of Acrotrichis nana (Strand, 1946) in the Czech Republic). Západočeské Entomologické Listy 10: 60 (in Czech, English abstract).
 
Čížek P. & Růžička J. (2019): New records of featherwing beetles (Coleoptera: Ptiliidae) from the Czech Republic and Slovakia. Klapalekiana 55: 7–14.
 
Dolanský J., Trávníček D. & Hrabina P. (2019): Pavouci (Araneae) na březích řeky Bečvy v místě plánované výstavby přehrady Skalička (Spiders (Araneae) of the Bečva river banks at the site of the planned construction of the Skalička dam). Acta Carpathica Occidentalis, 10: (in prep).
 
Ezer E. (2019): Faunistic records from the Czech Republic. Hemiptera: Heteroptera: Aradidae. Klapalekiana 55: (in prep).
 
Hanč Z., Beneš J., Faltýnek Fric Z., Pavlíčko A., Zapletal M. (2019): Denní motýli a vřetenušky jižních Čech. Vydal Jihočeský kraj ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Biologickým centrem AV ČR, v. v. i., Entomologickým ústavem. 437 pp.
 
Heřman P., Preisler J., Černý M., Dvořák L., Chvála M. & Máca J. (2019): Nálezy dvoukřídlých vybraných čeledí (Diptera) na území CHKO Brdy v období 2005–2017.  Data on the selected Diptera families from the Brdy Highlands Protected Landscape Area (Central Bohemia, the Czech Republic) in 2005–2017.  Bohemia centralis, Praha, 35: 525–540.
 
Kopecký T. & Konvička O. (2019): Mioptachys flavicauda (Coleoptera: Carabidae: Bembidiini: Xystosomina), nový druh střevlíčka pro Českou republiku a Evropu. (Mioptachys flavicauda (Coleoptera: Carabidae: Bembidiini: Xystosomina), a new ground beetle for the Czech Republic and Europe). Klapalekiana 55: in prep. (in Czech, English abstract).
 
Mlejnek R. (2019): Broučí klenoty mokřadů. Nové poznatky o rákosníčcích (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae), 3. (Beetle jewels of the wetlands. New research results on reed beetles (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae), 3). R. Mlejnek, Pardubice, 56 pp. (in Czech, English summary).
 
Papp L. & Černý M. (2019): Agromyzidae (Diptera) of Hungary. Volume 4. Phytomyzinae III. (in prep).
 
Szopa R. (2019): Faunistic records from the Czech Republic – 462. Coleoptera: Nitidulidae. Klapalekiana 55: 6.
 
Trávníček D. 2019: Život ve věčné tmě (aneb Po cestách slepých brouků). Zvuk (podzim/zima 2019): 80-83.
 
 
Recenze odborných článků a knih v roce 2019 (celkem 5):
 
pro časopis Bohemia Centralis recenzi jednoho článku zpracoval P. Čížek,
 
pro časopis Klapalekiana recenzi jednoho článku zpracoval P. Čížek,
 
pro Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, přírodní vědy recenzi jednoho článku zpracoval D. Trávníček,
 
pro časopis Západočeské entomologické listy recenzi jednoho článku zpracoval D. Trávníček.
 
pro časopis Zootaxa recenzi jednoho článku zpracoval O. Konvička.
 
 
Tisková zpráva:
 
Konvička O., Trávníček D. & Veselý M. (2019): Výstavba přehrady Skalička ohrožuje vzácné druhy hmyzu.
 
 
Pobočka provozuje webovou stránku, která slouží jak pro interní komunikaci mezi členy a jejími příznivci, tak i pro prezentaci práce pobočky směrem k veřejnosti: www.vmpcse.cz
 
 
Ve Zlíně dne 19. prosince 2019 zpracoval
 
Dušan Trávníček
 
předseda pobočky
 
Created with WebSite X5
Maco 2019
Návrat na obsah