Schůzka 12.10.2023 - Východomoravská pobočka ČSE

Přejít na obsah
Setkání 12. října 2023

Na schůzi se dostavilo 10 entomologů, kteří náležejí k členům či příznivcům naší pobočky. Po úvodních diskuzích, kdy jednotliví kolegové probírali navštívené lokality, co kdo zrovna preparuje a určuje, následoval přednáškový blok tentokráte věnovaný především motýlům.
M. Zapletal a D. Trávníček otevřeli velmi aktuální téma, které by se dalo nazvat snaha o záchranu vymírajícího motýla bourovce trnkového. Kolega F. Kopeček je upozornil na managmentové úpravy na plochách u Luhačovic, kde hrozí zánik jedné z posledních lokalit tohoto motýla v ČR.
Po diskuzi o možnostech záchrany prostřednictvím státní správy přednesl M. Zapletal krátký příspěvek o tomto druhu motýla, takže nyní i nelepidopterologové mohou sledovat a hlásit výskyt bourovce trnkového v terénu.
Další dvoudílnou přednášku věnoval M. Zapletal metodě číslování pestrokřídleců, kterou prováděl na Balkáně, resp. nám přiblížil velký několikaměsíční projekt monitorování motýlů na vybraných balkánských lokalitách, který uspořádal Entomologický ústav v Českých Budějovicích.

Zapsal: Eduard Ezer
Created with WebSite X5
Maco 2019
Návrat na obsah