2020 - Východomoravská pobočka ČSE

Přejít na obsah
Výroční zpráva o činnosti Východomoravské pobočky ČSE za rok 2020
I. ČLENSTVO.
Východomoravská pobočka ČSE sdružuje 30 registrovaných členů a 20 registrovaných příznivců (nečlenů ČSE), kteří se zúčastňují pořádaných akcí. Na pravidelné schůzky přicházejí i další zájemci, kteří uvažují o případném oficiálním zaregistrování mezi členy či příznivce. Pobočku vede tříčlenný výbor ve složení D. Trávníček (předseda), O. Konvička (místopředseda) a E. Ezer (člen výboru).
II. HOSPODAŘENÍ.
Pobočka není samostatně hospodařícím subjektem, tím je Česká společnost entomologická (ČSE). Z rozpočtu ČSE je hrazen provoz webových stránek pobočky.
III. PŘEHLED ODBORNÝCH A OSTATNÍCH AKCÍ POBOČKY.
Pravidelná setkání členů a příznivců pobočky se konají jedenkrát měsíčně vždy druhý čtvrtek v kalendářním měsíci od ledna do dubna a po sezónní pauze od září do prosince v salónku restaurace Myslivna ve Zlíně. Infekce koronaviru, která se v únoru tohoto roku rozšířila na území Česka, významně zasáhla do všech aspektů našich životů a navazující vládní nařízení směřující k potlačení šíření nemoci znemožnila konání některých našich plánovaných setkání. Schůzky se uskutečnily v následujících termínech: 9. ledna, 13. února, 17. září, 8. října a 10. prosince. Kromě té první byly všechny ostatní již nějakým způsobem ovlivněny pandemií, což se negativně projevilo i na účasti. Zápisy z těchto setkání jsou umístěny na webu pobočky. Na většině schůzek kvůli hygienickým nařízením nebylo možno realizovat přednášky, a proto se letos uskutečnily pouze tři prezentace.
Ø  Roman Mlejnek: Faunistický průzkum Hradčanských rybníků u Mimoně zaměřený na rákosníčky (Donaciinae) a potápníky (Dytiscidae); 9. ledna 2020.
Ø Dušan Trávníček: Inventarizační průzkumu vodních brouků a vážek NPP Chropyňský rybník; 17. září 2020.
Ø  Dušan Trávníček: Adaptace volavek popelavých a čápů černých na městské prostředí a jejich výskyt ve Zlíně; 17. září 2020.
Dne 18. července 2020 se uskutečnil již šestý turnaj v ping-pongu, který se stejně jako všechny předcházející ročníky konal v Kunovicích. Pro tuto akci opět připravil zázemí člen pobočky L. Kandrnál ve svém domě a přilehlé zahradě. Pozvaní byli i rodinní příslušníci. Souběžně s probíhajícím turnajem probíhaly v uvolněné atmosféře debaty nejenom na entomologická témata. Vítězem klání se stal Ladislav Kandrnál, radost ze setkání však měli všichni zúčastnění.
Entomologické průzkumy, na kterých se v roce 2020 podíleli Členové a příznivci pobočky.
·         Entomologický průzkum lokality Kosteliska u Dubňan (O. Konvička, D. Trávníček, E. Ezer, K. Resl, J. Uřičář, M. Černý, P. Červenka, P. Zelík, L. Maršík a D. Vít).
·         Monitoring bourovce trnkového (Eriogaster catax) v několika čtvercích síťového mapování ve Zlínském a Jihomoravském kraji pro AOPK (F. Kopeček, M. Zapletal).
·         Monitoring "totenových" modrásků (Phengaris sp.) v několika čtvercích síťového mapování v  Bílých Karpatech pro AOPK (M. Zapletal).
·         Monitoring přástevníka kostivalového (Euplagia quadripunctaria) v několika čtvercích síťového mapování  v EVL Bílé Karpaty pro AOPK (M. Zapletal).
·         Transektové mapování motýlů s denní aktivitou v k.ú. Zlín pro Entomologický ústav AV ČR se sídlem v ČB (M. Zapletal).
  • Transektové mapování motýlů s denní aktivitou v k.ú. Těšov     pro Entomologický ústav AV ČR se sídlem v ČB (F. Kopeček).
·         Účast na projektu LIFE "Ze života hmyzu" v CHKO Bílé Karpaty - monitoring motýlů 15 vybraných lokalit v jižní polovině CHKO Bílé Karpaty (M. Zapletal).
  • Spolupráce s ČSOP JARO Jaroměř při přípravě možné     repatriace některých vybraných druhů motýlů. Mezinárodní projekt     v rámci programu LIFE (F. Kopeček).
·         Lepidopterologický průzkum PP Velický hliník (v databázi Mapování motýlů ČR) (M. Zapletal).
  • Monitoring změn lepidopterofauny na pozemcích v Těšově, kde     probíhá řízená proměna ploch od ovocného sadu k lesostepi (F. Kopeček).
·         Dipterologický průzkum zaměřený na čeleď vrtalkovití (Agromyzidae) mokřadní lokality PP Bašnov (Kvasice) a lokalit v CHKO Bílé Karpaty: PP Za lesem, PR Dolnoněmčanské louky, PP Bahulské jamy, PR Bílé potoky, PR Javorůvky a PR Ploščiny (M. Černý).
·         Coleopterologický průzkum pírníků (Ptiliidae) Podunajské nížiny (P. Čížek).
·         Inventarizační průzkumy brouků (Coleoptera) PR Tesák, PR Čerňava a PR Sochová pro Krajský úřad Zlínského kraje (O. Konvička).
·         Inventarizační průzkumy brouků (Coleoptera) PR Sidonie, PP Chladný vrch, PP Okrouhlá, PP Hluboče, PR Lazy, PP Pod vrchy, PR Huštýn, PR Trojačka, PR Kutaný, PP Uherská, PP Stříbrník pro AOPK ČR (O. Konvička).
·         Inventarizační průzkumy vodního hmyzu (vodní brouci a vážky) NPP Chropyňský rybník, PR Javorůvky, PR Ploščiny, PR Bílé potoky, PP Uvezené, PR Dolnoněmčanské louky, PP Za lesem pro AOPK ČR (D. Trávníček)
Přednášky pro veřejnost (celkem 2).
·         Příroda Holešovska, Klub turistů v Kroměříži, 26. února 2020, 50 posluchačů (D. Trávníček).
·         Kurovický lom – bohatství za humny. Městská knihovna v Holešově, 24. září 2020, 20 posluchačů (D. Trávníček).
Přehled publikovaných nebo k publikování akceptovaných prací v roce 2020 (celkem 17), jejichž autory či spoluautory jsou členové nebo příznivci pobočky (zvýrazněni tučným písmem).
Černý M. & Roháček J. (2020): New records of the Agromyzidae (Diptera) from Muránska planina National Park (Central Slovakia). Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 69: 97-140.
Černý M., von Tschirnhaus M. & Winqvist K. (2020): First records of Palaearctic Agromyzidae (Diptera) from 40 countries and major islands. Acta Musei Silesiae, Scientiae naturales, 69: in press.
Čížek P., Benedikt S., Mantič M. & Rébl K. (2020): Nové druhy pírníků (Coleoptera: Ptiliidae) pro území České repub­liky a Slovenska. (New species of featherwing beetles (Coleoptera: Ptiliidae) for the territories of the Czech Republic and Slovakia). Západočeské entomologické listy, 11: 22–25.
Čížek P., Růžička J. & Rébl K. (2020): New records of featherwing beetles (Coleoptera: Ptiliidae) from the Czech Republic and Slovakia, Part 2. (Nové údaje o rozšíření pírníků (Coleoptera: Ptiliidae) v České republice a na Slovensku, 2. část). Klapalekiana, 56: 19–23.
Konvička O. (2019): Mrtvé dřevo plné života. Zpravodaj chráněné krajinné oblasti Beskydy 2019 (2): 6.
Konvička O. (2020): Nálezy podkornice osikové Mezira tremulae tremulae (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) v Bílých Karpatech. (Findings of the flat bug Mezira tremulae tremulae (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) in the White Carpathians). Acta Carpathica Occidentalis, 11: (in press).
Konvička O. & Kandrnál L. (2020): Tesařík alpský (Rosalia alpina alpina) ve Chřibech. (Alpine longhorn (Rosalia alpina alpina) in the Chřiby mountains). Acta Carpathica Occidentalis, 11: (in press).
Konvička O. & Trnka F. (2020): Brouci čeledi Mycteridae v České republice. (Beetles of the family Mycteridae in the Czech Republic). Klapalekiana, 56: 31–44 (in Czech, English abstract).
Konvička O. & Vávra J. (2019): Rozšíření druhu Trox (Niditrox) perrisii Coleoptera:Trogidae) v České republice. Distribution of Trox (Niditrox) perrisii in the Czech Republic. Acta Carpathica Occidentalis, 10: 54–57.
Mantič M. & Čížek P. (2020): První nález páteříčka Malthodes lucernensis (Coleoptera: Cantharidae: Malthininae) na Slovensku (First record of a soldier beetle Malthodes lucernensis (Coleoptera: Cantharidae: Malthininae) in Slova­kia). Západočeské entomologické listy, 11: 3–4.
Roháček J., Černý M., Ebejer M.J. & Kubík Š. (2020): New and interesting records of Diptera on glacial sand deposits in Silesia (NE Czech Republic). Part 1 - Acalyptratae. Acta Musei Silesiae, Scientiae naturales, 69: 1-19.
Šebek P., Čížek L., Hauck D., Miklín J., Konvička O., Vodka Š. & Thorn S. (2020): Additive heterogenization drives increasing β-diversity of saproxylic beetles along major environmental gradients. Ecology: (in press).
Šnajdara P., Trávníček D., Konvička O., Spitzer L., Beneš J. & Šnajdarová M. (2020): Vzácné a ohrožené druhy bezobratlých Zlínského kraje, Zlínský kraj, Zlín, 180 pp.
Trávníček D. (2020): Vodní brouci některých přírodních rezervací a památek v Bílých Karpatech a nálezy nových druhů pro tuto oblast. (Water beetles of some nature reserves and monuments in the White Carpathians and new records for this area). Acta Carpathica Occidentalis, 11: (in press).
Trávníček D. (2020): Východomoravská pobočka České společnosti entomologické v roce 2020. Acta Carpathica Occidentalis, 11: (in press).
Weiss M., Kozel P., Zapletal M., Hauck D., Prochazka J., Benes J., Cizek L. & Sebek P. (2020): The effect of coppicing on insect biodiversity. Small-scale mosaics of successional stages drive community turnover. Forest ecology and management (in press) DOI: 10.1016/j.foreco.2020.118774
Winqvist K., Černý M. & Andersen T. (2020): Twenty species of Agromyzidae (Diptera) from Hedmark and Finnmark not previously recorded from Norway. Norwegian Journal of Entomology, in press.
Recenze odborných článků a knih v roce 2019 (celkem 8):
pro časopis Dipterists Digest (Velká Británie) recenze tří článků zpracoval M. Černý,
pro časopis Zoodiversity (Ukrajina) recenzi jednoho článku zpracoval M. Černý,
pro časopis Acta Carpathica Occidentalis recenzi dvou článků zpracoval O. Konvička,
pro časopis Thayensia recenzi jednoho článku zpracoval O. Konvička,
pro časopis Zootaxa recenzi jednoho článku zpracoval O. Konvička.
Pobočka provozuje webovou stránku, která slouží jak pro interní komunikaci mezi členy a jejími příznivci, tak i pro prezentaci práce pobočky směrem k veřejnosti: www.vmpcse.cz
Ve Zlíně dne 20. prosince 2020 zpracoval předseda pobočky
Dušan Trávníček

Created with WebSite X5
Maco 2019
Návrat na obsah