Schůzka 9.2.2017 - Východomoravská pobočka ČSE

Přejít na obsah

Je potěšitelné, že na schůzku přišla spousta členů i příznivců, i když na počátku nic nenaznačovalo tak vysokou účast. Ale před zahájením přednášky kolem osmé hodiny nás již bylo 22 a v průběhu večera ještě přišel jeden opozdivší se jedinec. A tedy díky tomu přednáška Černá Hora má hory bílé, kterou přednesl Dušan Trávníček, měla patřičnou atmosféru. Posluchačům byla přiblížena čtvrtá cestu společnosti Zoogeos za poznáním přírody vybraných zemí Balkánu, která se uskutečnila v roce 2015 a byla zaměřena na různé biotopy Černé Hory. Přednáška se opět poněkud protáhla a po jejím skončení se většina členů odebrala do svých domovů. Jen někteří se zdrželi poněkud déle, aby pokračovali v neformálních diskusích týkajících se především entomologie. Na schůzce byl také předběžně domluven termín se slovenskými kolegy na výzkum ve Strážovském pohoří. Další informace budou zveřejněny na webových stránkách naší pobočky.
Zapsal: Dušan Trávníček
Created with WebSite X5
Maco 2019
Návrat na obsah