Pseudopodisma nagyi - Východomoravská pobočka ČSE

Přejít na obsah


Saranče Nagyova
Pseudopodisma nagyi (Galvani & Fontana 1996)

Jedná se o jasně zelený druh s černými podélnými pruhy od očí podél bočních žeber štítu ke krytkám, krytky jsou růžové. Jsou známy i melanické exempláře.
( http://www1.osu.cz/orthoptera/)

Žije na suchých až mezofytních horských a podhorských loukách.
Jedná se o karpatský druh, vyskytuje se v České republice, na Slovensku a v severním Maďarsku.

V České republice je druh znám pouze vzácně z oblasti Bílých Karpat z několika málo lokalit, jejichž výčet shrnuli Holuša et al. 2012) http://www.vmpcse.cz/files/AMM-96-2-_Insects-of-the-White-Carpathians.pdf


Created with WebSite X5
Maco 2019
Návrat na obsah