Schůzka 13.10.2016 - Východomoravská pobočka ČSE

Přejít na obsah
Setkání 13. října 2016
Sešli jsme se na již tradičním místě, tedy v salónku restaurace Myslivna, v počtu 18 členů a příznivců naší pobočky. Po oficiálním zahájení nás O. Konvička seznámil s dalšími okolnostmi týkající se řeky Bečvy u obce Skalička. Předal nám informační tisk „Spojená Bečva“, který vydal spolek Unie pro řeku Bečvu. V materiálu jsou porovnávány varianty budování vodního díla, tedy klasické přehrady, a poldru, který by zajistil stejnou ochranu proti povodním a zároveň zachoval stávající přírodě blízké řečiště. Pak již byl dán prostor Tomášovi Vránovi, který kolegiu vylíčil výpravu skupinky lepidopterologů do alpských zemí, kde navštívili řadu zajímavých lokalit a při tom pořídili i bohatou fotodokumentaci. Zachycené scenérie horské přírody nás okouzlily, fascinováni jsme byli záběry a filmovými šoty, na kterých byly zachyceny některé druhy motýlů v neuvěřitelně velkých populacích. Pak jako obvykle následovaly diskuse a debaty.
Zapsal: Dušan Trávníček
Created with WebSite X5
Maco 2019
Návrat na obsah