Schůzka 21.9.2023 - Východomoravská pobočka ČSE

Přejít na obsah
Setkání 21. září 2023

Na schůzku přišlo 10 členů / příznivců pobočky. Po delší době mezi nás zavítala nová tvář – Daniel Poisel. Vzájemně jsme se seznámili a přiblížili naše zaměření na poli entomologie. Dušan Trávníček přinesl na ukázku právě vydanou dvoudílnou monografii Dějiny města Zlína, ve které zpracoval kapitolu o přírodních poměrech. Protože onemocněl Ondra Konvička, který měl nahlášenou přednášku, tak za něj zaskočil Dušan Trávníček, který vystoupil s prezentací Honba za klenoty mokřadů. V ní auditorium seznámil s několika recentními nálezy vzácných vodních brouků na území Česka a přiblížil okolnosti jejich sběru. Šlo o následující druhy: Gyrinus natator, Laccobius simulatrix a Helophorus tuberculatus. Na závěr promítl i několik záběrů mokřadních biotopů z Madagaskaru a představil dva druhy vodních brouků, které odtamtud byly popsány z jeho sběrů. Pak následovaly neformální debaty až do zavírací hodiny.

Zapsal: Dušan Trávníček
Created with WebSite X5
Maco 2019
Návrat na obsah