2021 - Východomoravská pobočka ČSE

Přejít na obsah
Výroční zpráva o činnosti Východomoravské pobočky ČSE za rok 2021
 
 
I. ČLENSTVO.
 
Východomoravská pobočka ČSE sdružuje 29 registrovaných členů a 20 registrovaných příznivců (nečlenů ČSE), kteří se zúčastňují pořádaných akcí. Na pravidelné schůzky přicházejí i další zájemci, kteří uvažují o případném oficiálním zaregistrování mezi členy či příznivce. Pobočku vede tříčlenný výbor ve složení D. Trávníček (předseda), O. Konvička (místopředseda) a E. Ezer (člen výboru).
 
 
II. HOSPODAŘENÍ.
 
Pobočka není samostatně hospodařícím subjektem, tím je Česká společnost entomologická (ČSE). Z rozpočtu ČSE je hrazen provoz webových stránek pobočky.
 
 
III. PŘEHLED ODBORNÝCH A OSTATNÍCH AKCÍ POBOČKY.
 
Pravidelná setkání členů a příznivců pobočky se konají jedenkrát měsíčně vždy druhý čtvrtek v kalendářním měsíci od ledna do dubna a po sezónní pauze od září do prosince v salónku restaurace Myslivna ve Zlíně. Pokračující infekce koronaviru ovlivnila i periodicitu našich setkávání. Z důvodů protiepidemických opatření se na jaře schůzky nekonaly. Byly obnoveny až od září a uskutečnily se v následujících termínech: 23. září, 14. října, 11. listopadu a 16. prosince. Zápisy z těchto setkání jsou umístěny na webu pobočky. V rámci schůzek byly prezentovány čtyři přednášky:
 
·         Dušan Trávníček: Ohlédnutí za letními entomologickými exkurzemi pro veřejnost; 23. září 2021.
 
·         Dušan Trávníček: Novinky z řeky Bečvy v roce 2021; 23. září 2021.
 
·         Dušan Trávníček: Divokým Maghrebem – přírodovědná výprava do Maroka; 14. října 2021.
 
·         Tomáš Vrána: Za motýly do Arménie; 11. listopadu 2021.
 
 
Entomologické exkurze pro širokou veřejnost (celkem 4).
 
·         Naše pobočka uspořádala 2 exkurze. První výprava se odehrála 17. VII. 2021 po okolí obce Kašava, přišlo 28 zájemců. Trasu připravil Dušan Trávníček, kromě něj se role průvodců světem hmyzu ujali i další členové/příznivci z řad pobočky – Eduard Ezer, Milan Veselý a Tomáš Vojkůvka. Druhá exkurze se konala 7. VIII. 2021. Účastníky (11 osob) zavedla do lesů Mladcovské vrchoviny. Trasu opět připravil Dušan Trávníček, dalšími lektory byli Milan Veselý a Eduard Ezer.
 
·         Vedení exkurze na přírodě blízký úsek toku řeky Bečvy poblíž obce Skalička pro Akademii 3. věku při Klubu kultury v Uherském Hradišti dne 7. září (D. Trávníček).
 
·         Vedení exkurze do Kurovického lomu pro Klub přátel umění a literatury dne 20. září (D. Trávníček).
 
 
Entomologické průzkumy, na kterých se v roce 2021 podíleli členové a příznivci pobočky.
 
·         Entomologický průzkum lokality Kosteliska u Dubňan (D. Trávníček, M. Černý).
 
·         Entomologický průzkum PP Bašnov (Kvasice), PP Huštěnovická ramena a lokalit v CHKO Bílé Karpaty: PR Hutě, PP Chmelinec, PR Javorůvky, PR Nová hora, PR Pod Žitkovským vrchem (M. Černý).
 
·         Faunistický výzkum vodních brouků (Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae) na mokřadech v okolí města Doksy, Mimoň a Lázně Bohdaneč (R. Mlejnek).
 
·         Inventarizační průzkumy brouků (Coleoptera) PP Solisko, PP Vela, PP Ondřejovsko a PR Kelčský Javorník pro Krajský úřad Zlínského kraje (O. Konvička).
 
·         Inventarizační průzkumy brouků (Coleoptera) PR Malenovský kotel, PR Mazácký Grúnik, PR Travný potok, PR Hladké, PP Lom Rasová, PP Kalábová, PP Kalábová 2, PP U zvonice, PP Grun, PP Dubiny a PP Cestiska pro AOPK ČR (O. Konvička).
 
·         Monitoring tesaříka alpského (Rosalia alpina) v EVL Vlárský průsmyk a okolí (O. Konvička, D. Trávníček, F. Trnka, D. Vít).
 
·         Faunistický výzkum vodních brouků na řece Bečvě (D. Trávníček).
 
·         Transektové mapování motýlů s denní aktivitou v k. ú. Těšov pro Entomologický ústav AV ČR se sídlem v ČB (F. Kopeček).
 
·         Monitoring změn lepidopterofauny na pozemcích v Těšově, kde probíhá řízená proměna ploch od ovocného sadu k lesostepi (F. Kopeček).
 
·         Spolupráce s ČSOP JARO Jaroměř při přípravě možné repatriace některých vybraných druhů motýlů. Mezinárodní projekt v rámci programu LIFE (F. Kopeček).
 
·         Pokračování lepidopterologického průzkumu území Vizovické vrchoviny. Příprava k publikaci (F. Kopeček).
 
·         Coleopterologický průzkum pírníků (Ptiliidae) Podunajské nížiny (P. Čížek).
 
·         Výzkum vodního hmyzu v Bílých Karpatech (PR Hutě, PR Pod Žitkovským vrchem, PP Chmelinec, PR Nová hora a PP Záhumenice) pro AOPK (D. Trávníček).
 
·         Transektové mapování motýlů s denní aktivitou v k. ú. Zlín pro Entomologický ústav AV ČR se sídlem v ČB (M.Zapletal).
 
·         Mapování pestrokřídlece podražcového (Zerynthia polyxena) a modrásků rodu Phengaris spp. pro AOPK ČR ve vybraných faunistických čtvercích na Uherskohradišťsku a v CHKO Bílé Karpaty (M.Zapletal).
 
·         Lepidopterologický průzkum území Vizovické vrchoviny (Lukáščena, pod vrchem Oberský), příprava k publikaci (M.Zapletal).
 
·         Účast na projektu LIFE "Ze života hmyzu" v CHKO Bílé Karpaty – monitoring motýlů 15 vybraných lokalit na celém území CHKO Bílé Karpaty (M. Zapletal).
 
 
Přednášky pro veřejnost (celkem 5).
 
·         Řeka Bečva – horké místo biodiverzity, video přednáška pro Akademii 3. věku při Klubu kultury v Uherském Hradiště ke zhlédnutí na odkazu https://www.youtube.com/watch?v=as8orLwOB0M (D. Trávníček).
 
·         Zvířata ve městě, video přednáška pro Akademii 3. věku při Klubu kultury v Uherském Hradiště ke zhlédnutí na odkazu https://www.youtube.com/watch?v=Py_xsF-0Plg (D. Trávníček).
 
·         Acheron – příroda kolem řeky, která vytéká z podsvětí …, Akademie 3. věku při Klubu kultury v Uherském Hradišti, 19. října, 30 posluchačů (D. Trávníček).
 
·         Divokým Maghrebem – přírodovědná výprava do Maroka; Východočeské muzeum v Pardubicích, 2. prosince 2021, 20 posluchačů (D. Trávníček).
 
·         Významné mokřady České republiky, Orlické muzeum v Chocni, říjen 2021, (R. Mlejnek).
 
 
Přehled publikovaných nebo k publikování akceptovaných prací v roce 2021 (celkem 19), jejichž autory či spoluautory jsou členové nebo příznivci pobočky (zvýrazněni tučným písmem).
 
Boukal M., Rébl K. & Mantič M. 2021: Clambus pallidulus Reitter, 1911 stat. n. a Clambus shinto Endrödy-Younga, 1986 stat. n. (Coleoptera: Clambidae). http://www.elateridae.com/clanky/boukal_et_al_clambus_final_2021-i-5.pdf>
 
Černý M. 2021a: Insecta Diptera Agromyzidae. In: Bologna M. A., Zapparoli M., Oliverio M., Minelli A., Bonato L., Cianferoni F., Stoch F. (eds.), Checklist of the Italian Fauna. Version 1.0. Last update: 2021-05-31. Available at: https://www.lifewatchitaly.eu/en/initiatives/checklist-fauna-italia-en/checklist/
 
Černý M. 2021b: To the knowledge of Agromyzidae (Diptera) of the Zlaté Hory town and its vicinity (Czech Republic). Acta Musei Silesiae, Scientiae naturales 70: 183–192.
 
Černý M., Kocián J. & Ševčík J. 2021: First rearing record and DNA sequence of Chromatomyia aizoon (Hering, 1932) (Diptera: Agromyzidae) associated with Saxifraga paniculata Miller from the Czech Republic. Acta Musei Silesiae, Scientiae naturales 69: 282-288.
 
Čížek P. 2021: Doplněk k seznamu pírníků (Coleoptera: Ptiliidae) České republiky. (Addition to the list of featherwing beetles (Coleoptera: Ptiliidae) of the Czech Republic). Západočeské entomologické listy 12: 29–31.
 
Ezer E. & Konvička O. 2021: K šedesátinám Dušana Trávníčka. (To the sixties of Dušan Trávníček). Klapalekiana 57: 373–376.
 
Gómez de Dios M. A., Tinaut A., Saloña-Bordas M. I., Delgado J. A., Arbea J., Baechli G., Baixeras J., Balanzategui I., Barranco P., Baz A., Castro-Tovar A., Černý M., Carles-Tolrá M., Cabanillas D., Peña A. E.,  Falcó V., Gaju-Ricart M., Gamarra P., Socias L. G., Langton P., Lencina J. L., Mengual X., Baltanás R. M., Nartshuk E., Navarro C., Obregón R., Outerelo R., Hidalgo N. P., Rodríguez B., Tolosa L. & van Erkelens J. A. 2021: Primer catálogo de invertebrados habitantes de las pequeñas islas mediterráneas cercanas a la costa almeriense (Almería, España) (Eumetazoa, Arthropoda y Mollusca). First catalog of invertebrates inhabitants of the Mediterranean small islands near the Almería coast (Almería, Spain) (Eumetazoa, Arthropoda and Mollusca). Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. 116: 41–56. 2022. Publicacin online (14-12-2021) http://www.rsehn.es/material/SanAndres2021.xls http://www.rsehn.es/index.php?d=publicaciones&num=79&w=525
 
Konvička O. 2021: Druhý příspěvek k faunistice brouků (Coleoptera) Valašska (východní Morava, Česká republika). Second contribution to the faunistics of beetles (Coleoptera) in the Wallachian region (eastern Moravia, Czech Republic). Acta Carpathica Occidentalis 12: 43–102.
 
Konvička O. & Brustel H. 2021: Description of Marolia alicantina sp. nov. (Coleoptera: Melandryidae) from Spain and new distribution records of Marolia species. Zootaxa 4920 (3): 407–416. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4920.3.6
 
Kozel P., Šebek P., Plátek M., Beneš J., Zapletal M., Dvorský M., Lanta V., Doležal J., Bače R., Zbuzek B., Čížek L. 2021: Connectivity and succession of open structures as a key to sustaining light-demanding biodiversity in deciduous forests. Journal of Applied Ecology, 58: 2951–2961. DOI: 10.1111/1365-2664.14019
 
Mlejnek R. 2021: Broučí klenoty mokřadů. Nové poznatky o rákosníčcích (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae), 5. (Beetle jewels of the wetlands. New research results on reed beetles (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae), 5) R. Mlejnek, Pardubice, 56 pp. (in Czech, English summary).
 
Resl K., Linhart M. & Láska R. 2021: Střevlíkovití (Carabidae) lokality Bzenec-Přívoz. (Ground beetles (Carabidae) of the locality Bzenec-Přívoz). Acta Carpathica Occidentalis, 12: 103–133.
 
Roháček J., Černý M., Ebejer M. J. & MacGovan I. 2021: New and interesting records of Diptera on glacial sand deposits in Silesia (NE Czech Republic). Part 3 – Acalyptratae 2. Acta Musei Silesiae, Scientiae naturales 70: xx–xx, 2021. V tisku.
 
Rudy J., Papáč V, Mlejnek R. & Mock A. 2021: Suchozemské rovnakonôžky (Oniscidea) v jaskyniach na Slovensku: druhová pestrosť a distribúcia v environmentálním a geografickom gradiente. (Terrestrial isopods (Oniscidea) in Slovak caves: species diversity and distribution along regional and geographical gradients). Acta Carpathica Occidentalis, 12: 12–42.
 
Stanovský J. & Boukal M. 2021: Výskyt a šíření střevlíčka Drypta dentata (Coleoptera: Carabidae) v České republice, https://www.entolisty.cz/wp-content/uploads/2021/12/12-12-Stanovsky.pdf>
 
Trávníček D. 2021: Potápník Bidessus delicatulus (Schaum, 1844) v České republice. (The diving beetle Bidessus delicatulus (Schaum, 1844) in the Czech Republic). Acta Carpathica Occidentalis, 12: 168–173.
 
Trávníček D., Mlejnek R. & Hájek J. 2021: Vírník Gyrinus natator (Coleoptera: Gyrinidae) v České republice a poznámky k identifikaci tohoto druhu. (The whirligig beetle Gyrinus natator (Coleoptera: Gyrinidae) in the Czech Republic, with notes on the identification of the species). Klapalekiana, 57: 287–293.
 
Veselý P. & Resl K. 2021: Bionomie, životní cyklus a rozšíření druhu Ophonus (Metophonus) subsinuatus Rey, 1886 (Coleoptera: Carabidae) ve střední Evropě. (Bionomy, life cycle and distribution of species Ophonus (Metophonus) subsinuatus Rey, 1886 (Coleoptera: Carabidae) in Central Europe). Klapalekiana, 57: 301–311.
 
Weiss M., Kozel P., Zapletal M., Hauck D., Procházka J., Beneš J., Čížek L., Šebek P. 2021: The effect of coppicing on insect biodiversity. Small-scale mosaics of successional stages drive community turnover. Forest Ecology and Management, 483: article number: 118774. DOI: https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118774
 
 
Recenze odborných článků a knih v roce 2019 (celkem 6):
 
pro časopis Dipterists Digest (Velká Británie) recenze tří článků zpracoval M. Černý,
 
pro časopis Acta Carpathica Occidentalis recenzi jednoho článku zpracoval O. Konvička,
 
pro časopis Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy recenzi jednoho článku zpracoval O. Konvička,                                                                                                                                                               
 
Pro Sborník Jihočeského muzea V Českých Budějovicích, Přírodní vědy recenzi jednoho článku zpracoval D. Trávníček.
 
 
Pobočka provozuje webovou stránku, která slouží jak pro interní komunikaci mezi členy a jejími příznivci, tak i pro prezentaci práce pobočky směrem k veřejnosti: www.vmpcse.cz
 
 
Ve Zlíně dne 27. prosince 2021 zpracoval předseda pobočky
 
Dušan Trávníček
Created with WebSite X5
Maco 2019
Návrat na obsah