Schůzka 21.9.2017 - Východomoravská pobočka ČSE

Přejít na obsah
Setkání 21. září 2017
Na první schůzku po letní sezóně přišlo 12 členů a příznivců naší pobočky. Diskutovali jsme o probíhajícím výzkumu na přírodě blízkému úseky řeky Bečvy. Dosavadní výsledky značně překonaly očekávání, zjištěno bylo již více než 20 druhů bezobratlých živočichů, kteří figurují v seznamech Červené knihy. Některé nálezy jsou velice významné. Dále jsme probírali výzkumnou akci ve Strážovských vrších, připomenut byl termín, do kdy mají zúčastnění dodat svoje výsledky – přehled zjištěných druhů (konec listopadu 2017). Také byla akcentována blížící se uzávěrka na odevzdání rukopisů do časopisu Acta Carpathica Occidentalis. Na závěr oficiální části D. Trávníček připravil prezentaci o probíhajících výzkumech na řece Bečvě: Štěrkové lavice na řece Bečvě – refugium ohrožených druhů hmyzu. Další schůzka již bude podle zažitého harmonogramu, tedy druhý čtvrtek v následujícím měsíci.
Zapsal: Dušan Trávníček
Created with WebSite X5
Maco 2019
Návrat na obsah