Schůzka 07.8.2021 - Východomoravská pobočka ČSE

Přejít na obsah
Mladcovská vrchovina – entomologická exkurze dne 7. srpna 2021
Na exkurzi přišlo 11 lidí a role průvodců se zhostili Milan Veselý, Eduard Ezer a Dušan Trávníček. Trasa byla vybrána tak, aby účastníci viděli rozdíl mezi smrkovými monokulturami a listnatým lesem, jehož druhová skladba odpovídá přirozené vegetaci v nadmořské výšce 300 až 400 m. Ukázali jsme požerky lýkožrouta smrkového i samotného brouka. Jedna ze zastávek byla i u nejhořejšího ze Zboženských rybníků, který obklopují lesy. Tady entomologové demonstrovali vodní hmyz (larvy i dospělce vážek, některé vodní brouky a ploštice – boduli obecnou a splešťuli blátivou) i bohatost bezobratlých na kvetoucích rostlinách na hrázi rybníka (okáči, babočky, nosatci, páteříčci, kovaříci, tesaříci, slunéčka, mandelinky, pestřenky, roupci, čmeláci). Nejobdivovanějším objektem byl veliký exemplář tesaříka piluny. Kupodivu jsme jej zastihli takřka v pravé poledne, ačkoliv tito brouci jsou aktivní především za soumraku a v noci. Předvedeny byly metody lovu pomocí cedníku, motýlkářské a smýkací sítě. Pak následovala nejpěknější část trasy – zachovalé a poměrně letité dubohabřiny a bučiny ve vrcholových partiích kopce Hřeben. Zde ke slovu přišel sklepávač a také individuální sběr (ve stromových houbách, pod kameny, spadlým dřevem, atp.). Viděli jsme střevlíka vrásčitého, chrobáka lesního, potemníka Uloma culinaris, tesaříka obecného, kozlíčka skvrnitého, větevníčka bělavého, kobylku dubovou, přástevníka kostivalového a řadu dalších druhů bezobratlých živočichů. Našli jsme tu i soví vývržky, ve kterých jsme identifikovali pozůstatky tesaříka piluny.
Ačkoliv účast byla slabší než na předcházející vycházce, všem zúčastněným se velice líbila. Chvilku jsme pobesedovali u občerstvení pod rozhlednou v Hostišové a pak už následoval přesun na zastávku hromadné dopravy.
Dušan Trávníček
Created with WebSite X5
Maco 2019
Návrat na obsah