Akce Březnice - Východomoravská pobočka ČSE

Přejít na obsah

Entomologický průzkum lokality „Starý sad“ u Březnice

Na jarních schůzkách jsme spřádali plány na průzkum hmyzu v nevyužívaném sadu poblíž obce Březnice u Zlína. Pro společnou akci jsme vybrali termín pátek 14. června 2013. Na místě setkání, tedy na venkovním posezení místní hospody, jsme se v 18:00 sešli v tomto složení – Dan Vít s celou rodinou, Eda Ezer, Tomáš Vojkůvka, Dušan a Jan Trávníčkovi. Zde jsme se chvíli zdrželi, abychom se domluvili na dalším postupu, a také aby se děti jaksepatří vyřádili. Byli jsme sice vybaveni, abychom prováděli také lov na světlo, ale povětrnostní podmínky pro tuto metodu nebyly příznivé. Večer se citelně ochladilo a navíc občas pofukoval docela silný vítr. Na lokalitě jsme v podvečer prováděli smýkání, sklepávání a individuální sběr. Protože se jedná o místo, které je zatím ponecháno svému osudu, pohyb zde byl docela obtížný. Tráva, ostružiny a kopřivy místy vytvářejí neproniknutelnou džungli. Bují zde nejrůznější křoviny a také tu stále jsou i staré prosychající ovocné stromy. Ty největší ve spodních partiích byly ovšem už na jaře vykáceny. Našli jsme zde i ohniště, a tak jsme si tu založili i malý oheň. Při opékání špekáčků, ze kterého měli radost děti i dospělí, jsme družně pohovořili jak o hmyzu, tak i o dalších tématech. Zpátky do Zlína jsme se vraceli posledním autobusem.
Sad individuálně navštívil také další člen naší pobočky, Miloš Černý, aby zde uskutečnil sběry dvoukřídlého hmyzu, neboť většina zástupců řádu Diptera pozdě večer a v noci neaktivuje. Během svých pochůzek provedl i fotodokumentaci lokality a jeho snímky jsou připojeny k této zprávě. Na našich podzimních setkáních zjistíme, zda tady ještě letos sbíral i někdo jiný z našich členů. Určitě by bylo zajímavé sestavit přehled zjištěných taxonů na tomto území a popřípadě v tomto průzkumu pokračovat i v dalším období.

Dne 10.9.2013 sepsal Dušan Trávníček


Návrat na obsah